Centrum Metrologii KALIBRATOR,

świadczy usługi w zakresie metrologii.


 

Centrum Metrologii KALIBRATOR dokonuje wzorcowań (kalibracji) przyrządów pomiarowych długości i kąta, w sposób dogodny dla zlecającego, a mianowicie:  

- wzorców, np. płytkek wzorcowych, we łwasnym laboratorium, 

 - przyrządów użytkowych, np. suwmiarek,
      we własnym laboratorium f-my albo u użytkownika,
 

   - złożonej aparatury pomiarowej, np. mikroskopów, w miejscu jej ustawienia.

 

      Wzorcowania prowadzone są przez byłych pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, posiadających wiedzę, wieloletnie doświadczenie i umiejętności w dziedzinie pomiarów długości, kąta, masy, siły i prędkości.

 

Nasza szczegółowa oferta obejmuje

1. Wzorcowanie w laboratorium f-my :

a) wzorce:  

- płytki wzorcowe do 500 mm,

- płytki kątowe,

- wałeczki pomiarowe,  

- liniały powierzchniowe, krawędziowe i sinusowe,

- płytki interferencyjne,  

- kątowniki walcowe, krawędziowe i powierzchniowe,

- szczelinomierze,

- wzorce łuków kołowych,

- wzorce zarysu gwintu,

- przymiary wstęgowe (półsztywne i sztywne)  

- przybory do płytek wzorcowych

- sprawdziany i przeciwsprawdziany;

b) przyrządy pomiarowe użytkowe:

- przyrządy suwmiarkowe do 2000 mm,

- przyrządy mikrometryczne,

- przyrządy czujnikowe (zegarowe, dźwigniowe, zębate itp.)

- kątomierze,

- poziomnice,

- lupy pomiarowe,

- grubościomierze.

2. Wzorcowanie w miejscu ustawienia:

- mikroskopy pomiarowe,

- projektory pomiarowe,

- długościomierze poziome i pionowe,

- czujników zamontowanych na podstawach,

- komparator do płytek wzorcowych
    (przy użyciu wzorców brydżowych),

- płyty pomiarowe do 7000 mm (metoda autokolimacyjna),

- liniały powierzchniowe do 5000 mm.

 

    Wzorcowania wykonywane są w oparciu o instrukcje własne CM KALIBRATOR, instrukcje GUM, a także producenta lub użytkownika przyrządów. Na życzenie, uzyskane wyniki odnosimy do wymagań przepisów: GUM, PN, DIN lub innych wskazanych przez użytkownika.

 

 Treść świadectw jest zgodna z wymaganiami Normy PN ISO/IEC 17025.

 

Prowadzimy również szkolenia w zakresie metrologii długości i kąta na kursach specjalistycznych.

 

Ponadto oferujemy:

 

- doradztwo w zakresie zakupów przyrządów pomiarowych,

- justowanie i naprawę wzorcowanych przyrządów pomiarowych.